آخرین روز از سال تحصیلی 1401 - 1400

دانش آموزان عزیزم این سال تحصیلی هم به پایان رسید سال های دیگری خواهد آمد و خواهد گذشت، مثل سال هایی که آمد و گذشت.
در این میان تو باید رشد کنی و هر روز چون نهالی که ریشه در دانایی دارد، ببالی و بدل به درختی سربلند و تنومند شوی درختی که سر به بلندای آسمان و نور خواهد سود
 

View the embedded image gallery online at:
https://ps.qias.ir/index.php/news/2709-1401-0231#sigProId0a1ecf5473


چاپ