کمدهای شخصی

به منظور دسترسی دانش آموزان عزیز به فضائی شخصی جهت نگهداری وسایل، کمدهائی تعبیه شده که هر دانش اموز بطور اختصاصی به ان دسترسی خواهد داشت.


چاپ